Ikrai – žuvų ikrai vartojami maistui. Ikrų kokybę lemia ne tik žuvies rūšis, bet jos sugavimo vieta ir būdas. Šiuo metu populiarėti pradeda sraigių ikrai.

Kai kurių žuvų ikrai, pvz. eršketo, laikomi delikatesu. Geriausi šio tipo ikrai priskiriami Kaspijos jūroje Rusijoje, Irane ar Azerbaidžane gaudomiems eršketams.

Pradžioje ikrai nebuvo laikomi delikatesu ir buvo nevalgomi, tačiau neilgai trukus tapo populiariu didybės atributu. Reti auksiniai ikrai anksčiau laikyti carų, šachų ir imperatorių delikatesu, tačiau dabar ši rūšis yra praktiškai išnykusi. Ikrų kaina didėja dėl mažėjančių eršketų išteklių, kurie priklauso nuo pernelyg intensyvios žvejybos ir taršos, dėl to eršketiniams ikrams atsirado ir alternatyvų –Šiaurės Atlanto lašišų ikrai.

Paruoštuose ikruose paprastai yra 4–8 % druskos, į geresnes rūšis druskos dedama mažiau.